Asti | Przemysł 4.0

Bezpieczeństwo
i technologia

ASTI Mobile Robotics jest ekspertem w zakresie procesów przemysłowych, łączności oraz obsługi klienta. Dostarcza także jedną z kluczowych technologii – Przemysł 4.0, który obejmuje projektowanie, produkcję, instalację i konserwację połączonych ze w jedną sieć produktów.

 

Czym jest Przemysł 4.0 ?

 

To pojęcie oznaczające integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych mających w celu zwiększanie wydajności wytwarzania oraz wprowadzenia elastycznych zmian. Przemysł 4.0 integruje ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z Internetem i technologiami informacyjnymi. Materiały produkowane lub wykorzystywane do produkcji można zidentyfikować w każdym momencie oraz mają one także możliwość niezależnego komunikowania się między sobą.

 

Roboty mobilne od ASTI to nie tylko system transportowy firmy, przenoszący towary z miejsca na miejsce, ale także jej „układ nerwowy” ze względu
na przesyłane, gromadzone i przemieszczane informacje. Dzięki wszystkim informacjom, które generują w tak zwanym „Facebooku dla maszyn lub naszej chmurze”, możemy wyodrębnić bardzo cenne informacje. Wszystkie oferowane roboty mobilne mają komputer pokładowy i kilka czujników – są jak chodzący dysk twardy, stale zbierający informacje

Gwarancja bezpieczeństwa

Wózki Asti spełniają normy PN-EN 1525
“Wózki jezdniowe – Bezpieczeństwo – Wózki bez operatora i ich układy”

Bezpieczeństwo osób pracujących w obszarach poruszania się wózków autonomicznych zawsze pozostaje dla nas sprawą priorytetową. Dlatego produkty Asti spełniają normy bezpieczeństwa określone normą UNE EN 1525 (wg hiszpańskiego systemy normowania).

W Polsce pracę tego typu maszyn określa norma PN-EN 1525 “Wózki jezdniowe – Bezpieczeństwo – Wózki bez operatora i ich układy”.
W dokumencie tym opisano szczegóły wykorzystania autonomicznych systemów transportowych.
Roboty Asti spełniają oczywiście wymienione w niej standardy.

Technologia poruszania się maszyn AGV gwarantuje użycie szeregu systemów zabezpieczeń chroniących przed kolizjami. Precyzja i elastyczność w doborze optymalnej trasy przejazdu gwarantuje także bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy infrastrukturą hal produkcyjnych i magazynów.

Safety comes first

Technologię zastosowaną w urządzeniach ASTI Mobile Robotics można podzielić na 4 główne kategorie:

1. Systemy bezpieczeństwa

 

Zautomatyzowane pojazdy sterowane to roboty współpracujące,
które bezpiecznie poruszają się w środowiskach przemysłowych, współistniejąc
z ludźmi i ręcznymi wózkami.

 

Elementy systemu bezpieczeństwa:

Systemy ostrzegania

Czujniki końca wideł

Fotokomórki i zderzaki

Awaryjne systemy zatrzymania pojazdu

Skanery bezpieczeństwa

Czujniki obciążeniowe

Sterowniki bezpieczeństwa PLC

2. Systemy nawigacji

 

Precyzyjne, niezawodne i elastyczne systemy nawigacyjne. Różne technologie mogą być wykorzystywane do lokalizacji pojazdów i nawigacji w całym układzie obiektu.

Nawigacja magnetyczna – Urządzenie AGV odczytuje taśmę magnetyczną umieszczoną na podłodze
za pomocą anteny magnetycznej.

Nawigacja optyczna – Urządzenie AGV odczytuje namalowane linie wyznaczające trasy za pomocą kamery pokładowej.

Nawigacja laserowa – Reflektory zainstalowane w strategicznych miejscach zakładu zapewniają,
że niezależnie od tego, gdzie urządzenie AGV znajduje się na terenie zakładu, może wykryć trzy odbicia wiązki laserowej emitowanej przez jego moduł nawigacyjny, co pozwala AGV określić swoją pozycję
z dokładnością do punktu.

Nawigacja QR – Urządzenie AGV odczytuje za pomocą kamery pokładowej kody QR, które są ułożone
na podłodze w formie matrycy, w celu identyfikacji zarówno swojej lokalizacji, jak i instrukcji, które musi wykonać.

Podwójna nawigacja – Połączenie różnych systemów nawigacyjnych, przełączanie z jednego trybu
na drugi w zależności od pozycji urządzenia AGV na hali produkcyjnej.

Naturalna nawigacja – System skanuje otoczenie, aby stworzyć wirtualne mapy i trasy.

3. Baterie i systemy ładowania

 

 

Baterie kwasowo-ołowiowe:

Standardowe baterie wymagające konserwacji – Najlepszy stosunek ceny do wydajności.

 

Baterie żelowe:

Stosowane w miejscach, w których emisje wodoru są niedozwolone
w niektórych obszarach załadunku, takich jak pomieszczenia czyste, obszary wybuchowe lub obszary niewentylowane.

 

Baterie litowo-jonowe Li-ION

Wysoka trwałość i wydajność, brak wymaganej konserwacji, brak efektu pamięci, odpowiednie do szybkiego ładowania oraz doładowywania.

 

Ręczna wymiana baterii

Urządzenie AGV wraca do wyznaczonego miejsca wymiany baterii,
gdy wykryje poziom naładowania poniżej zaprogramowanego limitu. Operator przeprowadza wymianę baterii samodzielnie.

 

Automatyczna wymiana baterii

Urządzenie AGV wraca do wyznaczonego miejsca wymiany baterii,
gdy wykryje poziom naładowania poniżej zaprogramowanego limitu,
a wymiana jest przeprowadzana automatycznie.

 

Ładowanie online

(przewodowe/bezprzewodowe) Urządzenie AGV łączy się automatycznie
z prostownikiem w okresach bezczynności.

4. System komunikacji

 

ASTI Mobile Robotics jest ekspertem w dziedzinie łączności przemysłowej. Zastosowane systemy pozwalają w prosty sposób połączyć floty pojazdów
z pozostałymi systemami klientów, liniami produkcyjnymi, terminalami i systemami zarządzania.

 

System informatyczny podzielony jest na różne moduły, które odpowiadają za realizację wszystkich zleceń, regulację priorytetu ruchu urządzeń AGV
oraz zarządzanie dwukierunkową komunikacją ze wszystkimi elementami zakładu oraz systemami zarządzania klientami.

Główny serwer jest odpowiedzialny za zbieranie wszystkich poleceń
i ruchów urządzeń AGV, które system musi wykonać:

 

Automatyczne przechowywanie

Kilka elementów związanych z zautomatyzowanymi systemami magazynowymi.

 

Interfejs

Dwukierunkowa komunikacja z dowolnym oprogramowaniem korporacyjnym, ERP, MRP, MES.

 

Transport automatyczny

Dwukierunkowa komunikacja z każdym rozwiązaniem transportowym.

 

System przechwytywania danych

Umożliwia dwukierunkową komunikację z urządzeniami peryferyjnymi zainstalowanymi wokół urządzeń AGV.

Odkryj „Połączone usługi ASTI”.

 

Łączność może przenieść Twoją fabrykę na inny poziom, optymalizując operacje i procesy oraz ułatwiając podejmowanie decyzji. Działania
są przeprowadzane poprzez komunikację w czasie rzeczywistym
i monitorowanie każdego pojazdu należącego do każdej jednostki
lub systemu w łańcuchu wartości.

 

Miej wszystko pod kontrolą i sprawnie zarządzaj wszystkimi procesami

 • Alerty w czasie rzeczywistym, monitorowanie i diagnostyka, zdalne aktualizacje oprogramowania i konfigurowalne pulpity nawigacyjne.
 • Łączność IoT przez M2M, WiFi, 4G LTE …
 • Większa produktywność dzięki inteligentnej analizie danych.
 • Raporty wizualne i interaktywne.
 • Pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym.
 • Alerty operacyjne.
 • Dostęp przez interfejsy API, konfigurowalne pulpity nawigacyjne, połączenie
  z innymi źródłami danych i zdalne aktualizacje oprogramowania

Skontaktuj się
z nami

Kontakt do biura

Kontakt bezpośredni

Tomasz Kur
Dyrektor Działu Obsługi Klienta,
tel. 691 480 045, t.kur@seito.pl


  Polityka prywatności Seito Polska